Uitleg over het logo van EquiCoach


Het pentagram is een voorchristelijk symbool, dat betrekking heeft op de natuurverering.
Onze voorouders stelden zich voor dat de wereld uit twee helften bestond, de mannelijke en de vrouwelijke.
Hun goden en godinnen deden hun best om een machtsevenwicht te handhaven. Yin en yang.
Als het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht waren, was er harmonie in de wereld.
Als ze uit balans waren, heerste er chaos.


Het pentagram staat voor de vrouwelijke helft van alles, “het heilig vrouwelijke” of “de godin”.
In de meest strikte interpretatie is het pentagram het symbool voor Venus.
De vroegste vorm van godsdienst was gebaseerd op de goddelijke orde van de natuur.
De godin Venus en de planeet Venus waren een en dezelfde.
De godin had een plek aan de nachtelijke hemel en was onder vele namen bekend, allemaal invloedrijke vrouwelijke begrippen die sterk verband houden met moeder natuur en moeder aarde.

Het feit dat de planeet Venus in acht jaar tijd een volmaakt pentagram aan de hemel trok had mensen in de oudheid zo verbaasd dat Venus en haar pentagram de symbolen werden van volmaaktheid, schoonheid en de cyclische kenmerken van de lichamelijke liefde.
Inmiddels is de samenhang tussen dit symbool en het heilig vrouwelijke algemeen bekent bij kunsthistorici en symboliekdeskundigen.


Da Vinci's mens van Vitruvius staat als de anatomisch meest correcte tekening uit die tijd bekent. Da Vinci was, behalve een persoon met een visie en een genie, vooral ook een aanbidder van de goddelijke orde van de natuur. De houding waarop de mens van Vitruvius is getekend is ook een verwijzing naar het pentagram en het heilige vrouwelijke.
De cirkel om het geheel is een vrouwelijk symbool van bescherming (coaching) en vervolmaakt zo Da Vinci's boodschap: de harmonie tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Yin en Yang: het dynamisch evenwicht.


EquiCoach plaatst mens en paard binnen deze context en het logo vertegenwoordigt alles waar EquiCoach voor staat: het dynamisch evenwicht in ons leven met het paard.


terug