Visie en filosofie

De visie en filosofie van EquiCoach is gebaseerd op ruim 20 jaar paarden praktijk ervaring, 15 jaar medisch biologische studie en gespecialiseerd onderzoek en een destillatie uit de diverse stromingen die aansluiten bij waar EquiCoach voor staat (Klassieke -, moderne - , en vrijheidsdressuur, dressuurmatig springen, natural horsemanship, medische biologie, ethologie).

EquiCoach werkt vanuit het principe: “je geenszins te trachten iets te leren (=éénrichtingsverkeer!), maar je uit te nodigen om te denken, te twijfelen, te zoeken”.
Telkens wordt er een beroep gedaan op je zelfreflecterend vermogen, je inlevend vermogen naar het paard, je eigen fysieke conditie, discipline en bereidheid om kennis en gedrag aan te passen aan de eisen die de gewenste situatie aan jou en je paard stelt. Vanuit respect voor ieder ander levend individu.
Bewustwording van en begeleiding in het feit dat het paard veelal de spiegel is van wat de ruiter inzet aan gedrag en vaardigheden. Leren van binnen naar buiten. Het toepassen van de vaardigheden is dan een logisch gevolg.
Alle programma's van EquiCoach zijn opgebouwd vanuit deze principes, waarden en normen.