Een holistische visie, dat wil zeggen focus op dynamisch evenwicht tussen:

paard - mens
wetenschap - natuur
fysiek - mentaal
bewust - onbewust
ratio - emotie
westers - oosters
mannelijk - vrouwelijk
EquiCoach is Dr. Eileene Rouppe van der Voort. Als Doctor in de Medische biologie, gespecialiseerd in immunologie en ziekteprocessen en met 30 jaar ervaring in het werken met paarden beschikt zij over een schat aan kennis en ervaring.
Westers geschoold, maar met een krachtig besef van het dynamisch evenwicht in ons leven gaat zij ook de verbintenis aan met de Oosterse wijsheden en geneesmethoden.

Alles in de natuur is gedeeld, zodat ieder ding een helft is, die door een ander ding moet worden aangevuld: geest en materie, mannelijk en vrouwelijk, subjectief en objectief, binnen en buiten, boven en onder, beweging en rust, ja en nee, etc.
Terwijl de wereld dus op deze wijze is verdeeld, heeft ook ieder deel ervan twee polen.
Het hele systeem der dingen is in ieder deel vertegenwoordigd. In ieder levend wezen herinnert iets ons aan de getijden van de zee, aan dag en nacht, aan mannelijk en vrouwelijk.
EquiCoach deelt de oosterse opvatting, dat de polen elkaar aanvullen en dat er een dynamisch evenwicht tussen bestaat. Overheersing van het ene element over het andere veroorzaakt op alle niveaus van het leven problemen.

Daarom wordt u vanuit deze holistische benadering vakkundig begeleidt en geadviseerd.

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten
Medisch biologische begeleiding en advies