Intake

De uitgebreide intake is van belang om in kaart te brengen welke facetten van onze expertise in het coachings-programma opgenomen dienen te worden.
Tijdens de intake wordt er een beeld gevormd van de historie, het heden en de mogelijkheden voor de toekomst.
Daaruit volgt het coachings-programma wat zich zal toespitsen op de specifieke behoeften en aandachtspunten in beweging, gedrag, verzorging van zowel het paard als de ruiter als de combinatie ! Maatwerk dus !

Daarnaast is de informatie die tijdens de intake naar voren komt tevens een momentopname,
een soort nulmeting.
Het biedt dus de mogelijkheid om periodiek stil te staan bij de stijgende lijn in de ontwikkeling van de diverse onderdelen van het coachings-programma.

De intake omvat:

De intake duurt ongeveer 90 minuten en kost E 25,00, inclusief de uitgewerkte analyse.


terug