Mens in balans


Je persoonlijkheidsstructuur is van invloed op de samenwerking met het paard.
Waar het om gaat is om inzicht te krijgen in wie je bent, waar je kwaliteiten liggen en wat je schaduwkanten zijn.
Zelfinzicht en zelfacceptatie maken dat je de omstandigheden kunt opzoeken waarin je het best tot je recht komt, dus in balans bent.

En wanneer je in balans bent, ben je in staat om je gemoedstoestand niet af te laten hangen van de omstandigheden.
De gemoedstoestand (en daaruit voortvloeiend de fysieke toestand) van de ruiter is bepalend voor de relatie die je hebt met je paard en voor de expressiviteit van het paard.

Wanneer je bereid bent om naar jezelf te kijken en vanuit deze zelfkennis een (nieuwe) benadering met je paard te zoeken zal EquiCoach je hierin middels het persoonlijke coachingsprogramma begeleiden.

Persoonlijke coaching
Instruktie van de combinatie
Communicatie en Management trainingen
Persoonlijke ontwikkelings-trajecten


terug