Medisch biologische begeleiding en advies

EquiCoach is Dr. Eileene Rouppe van der Voort.
Als Doctor in de Medische biologie, gespecialiseerd in immunologie en ziekteprocessen en met 30 jaar ervaring in het werken met paarden beschikt zij over een schat aan kennis en ervaring.
Westers geschoold, maar met een krachtig besef van het dynamisch evenwicht in ons leven gaat zij ook de verbintenis aan met de Oosterse wijsheden en geneesmethoden.

Daarom wordt u vanuit deze holistische benadering vakkundig begeleidt en geadviseerd op het gebied van:

medische aspecten van het paard
voeding
fysieke toestand van het paard
verzorging
mentale aspecten van het paard
uitleg en advies over het ontstaan van ziektes bij paarden
stofwisseling
beweging
gedrag van het paard
stalproblemen en/of ondeugden
advies omtrent de fysieke belasting in de verschillende levensfasen van het paard
reflectie bij de keuze van de specialist

Het werkgebied van EquiCoach ligt in principe door geheel Nederland en Vlaanderen.


terug