Correctie van het paard

Correctie kan van toepassing zijn wanneer het paard voor ons als mens ‘onwenselijk' of verstoord gedrag ( psychisch) dan wel ‘onwenselijke' of verstoorde beweging (fysiek) vertoont.
In de wijze waarop je hiermee kunt omgaan zijn verschillende mogelijkheden.

EquiCoach beoogt een transformatieproces te bewerkstelligen in plaats van een “verandering”.
De essentie van een transformatieproces is dat het gaat om het bevrijden van potentieel, zodanig dat een megasprong gemaakt wordt naar een geheel nieuwe dimensie.
Terwijl verandering zich slechts richt op het aanpakken van een bepaalde situatie.

EquiCoach kiest om die reden voor de benadering om eerst achter de oorzaak te komen om niet in ‘simpele' symptoombestrijding te vervallen.
Het is in onze ogen noodzaak om uit te zoeken waar het verstoorde gedrag dan wel de verstoorde beweging vandaan komt.
Het onderzoek richt zich op de communicatie tussen de combinatie, de effecten hiervan op de psyche en fysiek van het paard, wat de geestelijke en lichamelijke consequenties zijn en vooral waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
Uiteraard worden hierin het profiel en type van het paard betrokken.
De bevindingen worden vervolgens in een analyserapport uitgewerkt en met de ruiter/eigenaar besproken, waarna een behandelplan wordt opgesteld.

In de volgende fase gaat EquiCoach met het paard aan het werk teneinde het ongewenste gedrag dan wel de verstoorde beweging te transformeren naar harmonie en balans.
Het paard wordt “ontwikkeld”, dwz uit de knoop gehaald, bijna letterlijk van zijn wikkels ontdaan zodat de kern van het paard weer ruimte heeft.

Om van hieruit middels een zorgvuldig en uitgebalanceerd traject het paard zowel mentaal als fysiek weer volledig in balans te brengen.
Een wezenlijk onderdeel van dit proces is de ruiter/ eigenaar.
Afhankelijk van de situatie zal de ruiter/eigenaar op enig moment bij het transformatieproces betrokken worden.
Deze wordt door EquiCoach begeleid om het getransformeerde paard op dit andere niveau te begrijpen en met hem te communiceren en te werken. Uitgangspunten hierbij vormen zelfkennis, zelfreflectie, respect en wederzijds begrip.
Het paard zal in eerste instantie voor bepaalde tijd bij EquiCoach op stal komen.
Gedurende de terugbegeleiding naar de ruiter/ eigenaar gaat ook het paard weer terug naar zijn eigen stal en wordt het coachingsproces van de combinatie zolang dit nodig en wenselijk is vanuit daar voortgezet.

Het werkgebied van EquiCoach ligt in principe door geheel Nederland en Vlaanderen.


terug