Revalidatie van het paard

Als het paard gedurende bepaalde periode uitgeschakeld is geweest of op rust heeft gestaan door een ongeval, blessure of operatie is het van zeer groot belang dat het paard op medisch verantwoorde wijze weer in beweging gebracht wordt.Vaak zowel geestelijk als lichamelijk.
EquiCoach beschikt over de juiste expertise van fysieke processen, psychische processen, de belastbaarheid van een paard na rust en de medisch biologische begeleiding.
Het is van belang om aandacht te besteden aan de revalidatie van het paard.
Om de kans op terugkerend letstel zo gering mogelijk te maken en om u te ondersteunen in de medische (na)zorg na een ongeval of operatie.
De herstelperiode en de nazorg kan bij EquiCoach op stal plaatsvinden.

In vele gevallen is het wenselijk om daarna aan de correctie van het paard te werken.


terug