Persoonlijke coaching

  • Persoonlijke coaching toegespitst op bewustwording van en begeleiding in het principe dat het paard de spiegel is van wat de ruiter inzet aan gedrag en vaardigheden
  • Persoonlijke ontwikkeling van de berijder en/of eigenaar middels Rationeel Emotieve Therapie (RET). Met als doel het op gang brengen van transformatieprocessen in die gebieden waar het in de omgang met het paard ondanks veel oefenen toch niet lijkt te lukken.

De essentie van elk transformatieproces is gelegen in het bevrijden van menselijk potentieel.
Wij helpen u te onderzoeken en begeleiden in hoe u dit op individueel niveau kunt realiseren.

‘Het zijn niet de dingen zelf die ons in verwarring brengen, maar onze meningen omtrent die dingen' , aldus de Griekse filosoof Epictetus.

Ons gedrag is gebaseerd op de aannames dat de dingen die we zien reëel zijn, dan wel zouden moeten zijn, ofwel onze waarden. Een aantal basisaannames over de werkelijkheid noemen we een paradigma. Paradigma's hebben een enorme invloed: ze vormen de lens waardoor we naar de wereld kijken.

Een paradigmawisseling is de belangrijkste kracht achter elke transformatie.

Wij dagen u uit met behulp van (1)Rationeel Emotieve Therapie® uw eigen diepste overtuigingen omtrent de werkelijkheid te onderzoeken.
Aan andere individuen, dus ook je paard, opleggen dat het anders moet, is slopend en weinig succesvol gebleken.
Het is veel effectiever om van binnen uit te transformeren om daarna andere individuen, dus ook je paard, te inspireren tot het doen van kwantumsprongen.

Dit onderdeel is ontstaan uit de nauwe samenwerking tussen EquiCoach en Kooij Management Consulting.

(1)Kooij Management Consulting is gecertificeerd voor deze Rationeel Emotieve Therapie bij het Albert Ellis Institute te New York

Het werkgebied van EquiCoach ligt in principe door geheel Nederland en Vlaanderen.


terug