Persoonlijke ontwikkelingstrajecten

Weer in balans komen.
Hierbij valt te denken aan herstel na burn-out of periode van emotionele disbalans.

Onder begeleiding van de coach en met behulp van het contact met de paarden kunnen de gewenste transformatieprocessen gerealiseerd worden.
Klik op de foto om de vergroting te zien
Tijdens een gedegen persoonlijke coaching wordt een persoonlijkheidsprofiel opgesteld aan de hand waarvan u als cliŽnt zelfkennis en inzicht in eigen ontwikkelgebieden vormt.
Uitgangspunt daarbij is om tot de ervaringsbeleving te komen dat de wereld een weerspiegeling van jezelf is..
Het weer in contact komen met je eigen gevoel en ritme door contact met paarden.
In plaats van zwemmen met dolfijnen : voelen met paarden, luisteren naar paarden, stalverzorging, buiten werken etc.
Mogelijkheden voor dagdelen per week of hele week bij ons op stal.
Overnachting op mini-camping mogelijk.

Methodieken die wij hierbij hanteren zijn:

Het Wiel der Zelfkennis©

Dit is een methodiek die snel en op een niet-bedreigende manier de kansen en risico's van bepaalde persoonlijkheidskenmerken in kaart brengt.
Omdat het hier gaat om het zgn. covert behaviour' van u is dit een gegeven dat niet veranderbaar is.
Maar het is handig te weten waar de valkuilen in dit gedrag zitten, zodat u die kan vermijden of waardoor men mogelijke tekorten vanuit dit Ďcovert behaviour' kan compenseren met het wťl beÔnvloedbare Ďovert behaviour'. Inzicht in en spiegeling aan eigen drijfveren en voorkeursgedrag vormen hier de sleutel tot transformatie.

Rationeel-emotieve therapie ofwel RETģ

Bij deze therapie gaat het om onderzoek naar en de verandering van absolute ideeŽn die ten grondslag liggen aan improductief gedrag en improductieve emoties van mensen in organisaties.
Door middel van deze cognitieve begeleidingsmethode kunnen houdingen en ideeŽn, die belemmerende emoties en improductief gedrag veroorzaken, toegankelijk gemaakt worden voor verandering.
Het zet mensen die vastzitten in hun eigen overtuigingen weer in beweging.

Kooij Management Consulting is voor deze therapie gecertificeerd door het Albert Ellis Institute in New York.

Voice Dialogue

Door middel van levendige voorbeelden en inzichtgevende oefeningen kunnen we bij deze methodiek de Innerlijke Criticus herkennen en begrijpen, hem hanteerbaar maken en bovenal een ondersteuning laten worden in het dagelijks functioneren.

Als u contact met ons opneemt dan maken wij graag tijd voor u vrij om gezamenlijk voor u persoonlijk een bijzonder programma samen te stellen.Visie en filosofie van EquiCoach


terug